English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2020-02-16 住宅 上環  380 214 16000 021975 詳情
  2020-02-14 住宅 上環  225 175 14900 029987 詳情
  2020-02-14 住宅 上環 雍翠台 576 395 19500 019605 詳情
  2020-02-12 住宅 上環 嘉年華閣 680 570 12.500 017411 詳情 按揭計算
  2020-02-12 住宅 上環  300 292 13500 025814 詳情
  2020-02-10 住宅 上環 嘉威花園 538 346 18500 014154 詳情
  2020-02-08 住宅 上環  -- 253 4.380 029520 詳情 按揭計算
  2020-02-08 住宅 上環 中發大廈 372 290 6.680 18000 027062 詳情 按揭計算
  2020-02-08 住宅 石硤尾  533 467 11.800 029967 詳情 按揭計算
  2020-02-07 住宅 西營盤 恒輝大廈 560 468 22000 029530 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.