English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-06-22 住宅 西半山 寶玉閣 450 332 19800 016778 詳情
  2019-06-22 住宅 西半山 衛城閣 346 335 10.750 022732 詳情 按揭計算
  2019-06-21 住宅 大角咀 維港灣 1819 1408 33.000 029038 詳情 按揭計算
  2019-06-19 住宅 上環 豪景台 545 393 8.800 029107 詳情 按揭計算
  2019-06-18 住宅 西半山 寶恒苑 647 470 27000 010754 詳情
  2019-06-18 住宅 上環  400 288 24000 025638 詳情
  2019-06-18 住宅 西營盤 富裕大廈 900 576 38000 011037 詳情
  2019-06-17 住宅 上環 祺安大廈 380 257 19000 011506 詳情
  2019-06-17 住宅 西半山 寶玉閣 450 332 18800 014232 詳情
  2019-06-17 住宅 中半山 芝古台 583 420 8.500 016026 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.