English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-02-23 住宅 西半山 輝煌台 681 511 30000 013524 詳情
  2019-02-23 住宅 堅尼地城 華寶大廈 429 311 5.980 027327 詳情 按揭計算
  2019-02-23 住宅 北角 柏蔚山 -- 602 37000 028535 詳情
  2019-02-23 住宅 西半山 年豐園 1547 1368 28.800 028232 詳情 按揭計算
  2019-02-22 住宅 上環 翠麗軒 995 696 14.500 000449 詳情 按揭計算
  2019-02-22 住宅 北角 發昌樓 600 464 7.800 21000 028529 詳情 按揭計算
  2019-02-22 住宅 西半山 家樂園 1002 700 13.000 008865 詳情 按揭計算
  2019-02-21 住宅 西半山 衛城閣 367 259 17500 002609 詳情
  2019-02-21 住宅 上環 儒林閣 376 269 15000 015700 詳情
  2019-02-21 住宅 上環  400 231 5.800 14800 022885 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.