English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-04-19 住宅 跑馬地 怡輝苑 450 356 6.300 028531 詳情 按揭計算
  2019-04-19 住宅 西半山  346 335 10.750 30000 022732 詳情 按揭計算
  2019-04-19 住宅 西半山 蔚華閣 786 644 36000 028835 詳情
  2019-04-19 住宅 上環 景怡居 493 319 8.180 028768 詳情 按揭計算
  2019-04-19 住宅 上環  -- 487 32000 028733 詳情
  2019-04-18 住宅 西半山 景雅花園 880 712 31000 015179 詳情
  2019-04-18 住宅 東半山  -- 2603 75000 028608 詳情
  2019-04-18 住宅 上環 尚賢居 790 565 14.500 33000 026229 詳情 按揭計算
  2019-04-17 住宅 西半山 寶玉閣 450 332 19000 022502 詳情
  2019-04-17 住宅 西半山 福澤花園 891 746 35000 026722 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.