English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-12-13 住宅 中半山 麗豪閣 A座 517 388 23000 015924 詳情
  2019-12-13 住宅 中半山 麗豪閣 A座 517 388 23000 015924 詳情
  2019-12-12 住宅 上環 啟發大廈 520 380 6.500 024094 詳情 按揭計算
  2019-12-11 住宅 上環  -- 319 16000 029743 詳情
  2019-12-11 住宅 上環 景怡居 493 319 22000 014166 詳情
  2019-12-09 住宅 西半山 堅威大廈 800 600 26000 006647 詳情
  2019-12-09 住宅 上環 添寶閣 812 513 11.200 25000 029494 詳情 按揭計算
  2019-12-09 住宅 堅尼地城 太生大廈 420 309 5.400 029752 詳情 按揭計算
  2019-12-09 住宅 堅尼地城 昌裕大廈 330 233 21000 022494 詳情
  2019-12-07 住宅 西營盤  -- 300 17500 027251 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.