English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-06-20 西半山 俊賢花園 第01座 7 B 1131 18.000 @15915 詳情 最近放盤
  2019-06-20 西半山 嘉輝大廈 15 A 16.180 詳情 最近放盤
  2019-06-20 西半山 香港花園 16 C 50.380 詳情 最近放盤
  2019-06-19 西半山 承德山莊 第01座 10 D 694 12.480 @17983 詳情 最近放盤
  2019-06-19 西半山 璈珀 9 A 120.000 詳情 最近放盤
  2019-06-19 西半山 巴丙頓道6號D-E 10 A 1139 18.700 @16418 詳情 最近放盤
  2019-06-19 西半山 懿峰 36 B 1878 54.380 @28956 詳情 最近放盤
  2019-06-18 西半山 承德山莊 第01座 10 D 694 12.480 @17983 詳情 最近放盤
  2019-06-18 西半山 匯豪閣 30 C 895 15.500 @17318 詳情 最近放盤
  2019-06-17 西半山 嘉輝大廈 17 B 17.100 詳情 最近放盤
  2019-06-17 西半山 文麗苑 9 A 34.750 詳情 最近放盤
  2019-06-14 西半山 高雲台 15 E 1047 17.100 @16332 詳情 最近放盤
  2019-06-14 西半山 嘉輝大廈 21 D 15.800 詳情 最近放盤
  2019-06-14 西半山 美麗閣 21 A 35.000 詳情 最近放盤
  2019-06-13 西半山 殷樺花園 第02期 24 D 1065 19.000 @17840 詳情 最近放盤
  2019-06-13 西半山 興華樓 APT A 8 2 15.000 詳情 最近放盤
  2019-06-13 西半山 寶恒苑 25 C 647 9.680 @14961 詳情 最近放盤
  2019-06-12 西半山 賓士花園 18 A 12.300 詳情 最近放盤
  2019-06-11 西半山 豫苑 第02座 26 C 1556 36.880 @23702 詳情 最近放盤
  2019-06-11 西半山 美麗閣 20 G 19.990 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.