English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-02-14 西半山 衛城閣 23 D 462 7.600 @16450 詳情 最近放盤
  2020-02-14 西半山 禮賢樓 16 B 924 14.600 @15801 詳情 最近放盤
  2020-02-14 西半山 富景花園 第01座 25 C 703 13.800 @19630 詳情 最近放盤
  2020-02-13 西半山 羅便臣道62號C 15 C 6.503 詳情 最近放盤
  2020-02-13 西半山 豫苑 第02座 11 G 704 9.300 @13210 詳情 最近放盤
  2020-02-12 西半山 羅便臣道62號C 15 D 8.567 詳情 最近放盤
  2020-02-12 西半山 羅便臣道62號C 10 A 9.086 詳情 最近放盤
  2020-02-12 西半山 羅便臣道62號C 9 A 8.934 詳情 最近放盤
  2020-02-11 西半山 羅便臣道62號C 6 C 6.183 詳情 最近放盤
  2020-02-11 西半山 羅便臣道62號C 19 D 8.870 詳情 最近放盤
  2020-02-11 西半山 羅便臣道62號C 5 A 9.305 詳情 最近放盤
  2020-02-11 西半山 羅便臣道62號C 5 D 8.681 詳情 最近放盤
  2020-02-10 西半山 羅便臣道62號C 12 D 8.607 詳情 最近放盤
  2020-02-10 西半山 羅便臣道62號C 10 D 8.955 詳情 最近放盤
  2020-02-10 西半山 羅便臣道62號C 8 D 8.413 詳情 最近放盤
  2020-02-10 西半山 羅便臣道62號C 7 D 8.318 詳情 最近放盤
  2020-02-10 西半山 羅便臣道62號C 17 D 8.671 詳情 最近放盤
  2020-02-10 西半山 羅便臣道62號C 23 D 9.080 詳情 最近放盤
  2020-02-07 西半山 應彪大廈 27 C 569 8.580 @15079 詳情 最近放盤
  2020-02-07 西半山 般柏苑 26 B 407 5.620 @13808 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.